Piesakieskreditam.lv | AtbildÄ«ga aizņemÅ”anās

AtbildÄ«ga aizņemÅ”anās


Bioenergy Trade Ltd piedāvā iespēju salÄ«dzināt kredÄ«tus un aizņemties no citu juridisku firmu mājas lapām, kuras darbojas un izsniedz aizdevumus atbilstoÅ”i Latvijas Republikas normatÄ«vajiem aktiem un aizdevuma lÄ«gumiem, un apņemas tos ievērot visā aizdevumu lÄ«guma darbÄ«bas laikā.

Aizdevuma mērķis.

Bioenergy Trade Ltd reklamē citas juridiskas firmas, kas izsniedz aizdevumus lÄ«dz EUR 100 000 apmērā ar atmaksas termiņu lÄ«dz divdesmit gadiem, Izsniegto aizdevumu mērÄ·is ir Ä«slaicÄ«gu finansiālu problēmu atrisināŔana, un nevar tikt uzskatÄ«ts par papildus ienākuma avotu. Kreditori iesaka aizņemties tikai tādu summu, kas ir nepiecieÅ”ama, un kādu aizņēmējs izvēlētajā aizdevuma atmaksas termiņā spēs atmaksāt.

Aizdevuma izmaksas.

Visas ar aizdevumu saistītās izmaksas ir norādītas kreditoru aizdevumu līgumos un to aizdevumu izmaksas grafikos. Juridiskās firmas nekad nepieprasīs veikt nevienu citu maksājumu kā tikai to, kas norādīts aizdevuma līgumā un aizdevumu atmaksas grafikā.

Atteikuma tiesības un Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa.

Lai samazinātu ar aizdevuma izmantoÅ”anu saistÄ«tās izmaksas ir ieteicams atmaksāt aizdevumu pēc iespējas Ä«sākā termiņā. Aizņēmējam ir tiesÄ«bas 14 dienu laikā no lÄ«guma noslēgÅ”anas dienas, vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditÄ“Å”anas lÄ«guma noteikumus, izmantot atteikuma tiesÄ«bas un atkāpties no kreditÄ“Å”anas lÄ«guma, rakstveidā informējot par to. Aizņēmējam ir tiesÄ«bas pilnÄ«bā atmaksāt kredÄ«tu pirms termiņa, samaksājot procentus tikai par aizdevuma faktisko lietoÅ”anas laiku un komisiju par aizdevuma izsniegÅ”anu.

Aizdevuma atmaksas datuma kavējums un tā sekas.

Kreditori pēc aizņēmēja lÅ«guma var pagarināt aizdevuma atmaksas datumu pēc aizdevumu lÄ«gumā noteiktās kārtÄ«bas. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadÄ«jumā kreditori vispirms visiem iespējamajiem lÄ«dzekļiem mēģinās sazināties ar aizņēmēju, lai informētu par aizdevuma atmaksas datuma kavējumu un brÄ«dinātu aizņēmēju par iespējamajām sekām sakarā ar aizdevuma atmaksas datuma kavējumu. Aizdevējam ir tiesÄ«bas nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesÄ«bas treÅ”ajām personām, kuru izdevumus sedz aizņēmējs.